cVQ-slide01.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
home.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
home2.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
homepage.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg

 Villa Valentijn Middelburg

Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg staat voor knusheid, gezelligheid en geborgenheid.

Doelstelling

Villa Valentijn Middelburg heeft vanuit het bovenstaande de volgende pedagogische doelstelling geformuleerd:

“Het geven van verzorging en begeleiding aan kinderen, door deskundige beroepskrachten in het verlengde en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu in een passende omgeving, gericht op een optimale ontwikkeling van het kind, door middel van spel- en contactmogelijkheden in een groepsverband van verantwoorde omvang, waarbij de door de ouders/verzorgers geformuleerde uitgangspunten zoveel mogelijk worden nagestreefd”.

Wij werken horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd:

  • 3 mnd. - 1 jaar (Gele groep)
  • 1 - 2 jaar (Roze groep)
  • 2 - 3 jaar (Rode groep)
  • 3 - 4 jaar (Blauwe groep)

Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.

Bij Villa Valentijn Middelburg staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Continuïteit staat hoog in ons vaandel. De groepsleidsters werken 9 uur per dag en hebben ieder een vaste groep. U kind wordt hierdoor niet continue verrast door nieuwe gezichten (vakanties uitgezonderd).

 

 

Opneming in het kinderopvangregister

Doordat wij zijn opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente, kunt u gebruik maken van de kinderopvangbijdrage die het Rijk u biedt. Meer informatie over wat uw bijdrage kinderopvang bij ons zal zijn kunt u vinden op: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen 

Ons Landelijk Registratienummer is 257589806

Alle soorten opvang die wij bieden is inclusief luiers en reguliere voeding. Voor alle opvang geldt een minimale afname van twee dagdelen.

 

 

Wij kennen de navolgende opvangmogelijkheden:

De openings- en sluitingstijden
Villa Valentijn Middelburg zal vanaf 1 januari 2017 vanaf 7.00 uur t/m 18.30 uur zijn geopend.


Uitbreiding werktijden personeel
Het personeel werkt in plaats van 8.00 uur per dag 9.00 uur per dag. Waardoor de groepen langer gesplitst zijn en er grote kans bestaat dat u ’s-morgens dezelfde groepsleidster aantreft als in de middag. Dat zorgt weer voor een betere overdracht van ons naar u en u naar ons.

Ruimere openingstijden en meer ruimte voor toegespitste plaatsingsovereenkomsten
We hebben extra openingstijden toegevoegd, t.w. vanaf:

Tijden per dag Aantal uren per dag
 

                         Tijden per dag

       Aantal uren per dag

                          8.00  - 18.00                        10
                          7.30  - 18.00                         10,5
                          7.30 – 18.30                        11
                          7.00 – 18.00                        11
                          7.00 – 18.30                       11,5
                          8.00  - 13.00                         5
                         13.00 - 18.00                         5
                           7.30 - 13.00                         5,5
                        13.00 – 18.30                         5,5


Ruildag
Dit blijft hetzelfde als in 2016. Men kan gebruik maken van 3 ruildagen per kwartaal (binnen hetzelfde kwartaal) per kind, mits dit mogelijk is met de bezetting en er niet een extra groepsleidster ingezet moet worden.

Uurtje factuurtje
Voor iedereen zou het mogelijk kunnen zijn om naast de reguliere opvang in een uurtje factuurtje te voorzien. De kosten hiervan zijn € 8,24 euro per uur.

Flexibele opvang
De flexibele opvang wordt vanaf 2017 aangeboden voor 40, 48 en 52 weken per jaar.

 

 

 

 Nieuwe stapelbedden

Vanmorgen was het zover. We hebben nieuwe stapelbedden in de slaapkamertjes van de Roze- en Gele groep. Heerlijk met nieuwe matrassen.

Lees verder...

 vernieuwing van de brandmeld- en ontruim

Vanaf 6 april a.s. zal de firma Detec Zeeland Beveiliging BV een start maken met het vernieuwen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Lees verder...

 Rouaansekaai 61 Middelburg