cVQ-slide01.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
home.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
homepage.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
treintje.jpeg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
Ogq-knutselhanden.jpeg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg

  Onze visie op de kinderopvang

Villa Valentijn Middelburg vindt het belangrijk, dat kinderen verblijven in een omgeving die veilig, uitnodigend en stimulerend voor hen is en geborgenheid en warmte uitstraalt. Huiselijk en knus met een persoonlijke aanpak voor ouder en kind. Het is belangrijk, dat een kind zich thuis voelt en zich hierdoor vrij voelt en uitgedaagd wordt om tot een "zelfstandige" peuter te groeien. Naast deze individuele ontwikkeling vindt Villa Valentijn Middelburg het groepsproces belangrijk. Binnen dit proces maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden behorende bij hun ontwikkelingsniveau eigen. Een ander belangrijk punt is de relatie van het kind met de groepsleidster. De groepsleidster kan nooit de ouder/verzorger vervangen maar het is noodzakelijk dat de groepsleidster een goede relatie opbouwt met het kind zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen.

Kinderopvang kan gezien worden als een aanvulling op de opvoedingssituatie thuis. Een goede relatie tussen groepsleidster en ouders/verzorgers is nodig voor een goed opvoedproces. Dit betekent dat ouders hun wensen betreffende de verzorging en opvoeding kenbaar kunnen maken. Mits deze wensen passen binnen de mogelijkheden en de doelstelling van Villa Valentijn Middelburg, wordt hier rekening mee gehouden. Aangezien de ouders/verzorgers die gebruik maken van kinderopvang in het algemeen werken, vindt Villa Valentijn Middelburg het van belang dat er binnen het kinderdagverblijf een zodanig klimaat heerst dat ouders/verzorgers hun kind met een gerust hart brengen. Dit wordt bereikt door naast het creëren van een veilige en warme omgeving voor kinderen, er voor zorg draagt dat iedere groep een vaste groepsleidster heeft en dat vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers serieus worden behandeld. 

Wij hebben gekozen voor 90% biologische voeding en wasbare luiers.

Bij Villa Valentijn Middelburg staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

  Doelstelling

Villa Valentijn Middelburg heeft vanuit het bovenstaande de volgende pedagogische doelstelling geformuleerd:

“Het geven van verzorging en begeleiding aan kinderen, door deskundige beroepskrachten in het verlengde en in wisselwerking met het eigen opvoedingsmilieu in een passende omgeving, gericht op een optimale ontwikkeling van het kind, door middel van spel- en contactmogelijkheden in een groepsverband van verantwoorde omvang, waarbij de door de ouders/verzorgers geformuleerde uitgangspunten zoveel mogelijk worden nagestreefd”.

 

 

 

 

wmn-twee_kinderen_aan_het_spelen.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg

Druk op de foto om een kijkje te nemen in Villa Valentijn Middelburg

  Prijs/Kwaliteit

We bieden u: ‘hoge kwaliteit, kleinschalig, horizontale groepen tegen een zeer scherpe prijs-/kwaliteitsverhouding.

Kom een kijkje nemen in ons kinderdagverblijf en vraag een rondleiding aan. Dat geeft u de mogelijkheid om alle lokalen, de enorme grote gezellige tuin te zien en wat meer over onze werkwijze met uw kinderen te vragen.

 

  Horizontale groepen

Wij werken horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd:

3 mnd. - 1 jaar (Gele groep)
1 - 2 jaar (Roze groep)
2 - 3 jaar (Rode groep)
3 - 4 jaar (Blauwe groep)

Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.

 Nieuw op onze website: Blogs

Onze website heeft er tegenwoordig een mapje blogs bij. Veel leesplezier!

Lees verder...

 Vignet t.b.v. brengen en halen

Alle ouders met kinderen die met de auto hun kind(eren) brengen en halen krijgen een Vignet voor kortdurend stilstaan op de Hagepreekgang ingang Rouaansekaai.

Lees verder...

 Rouaansekaai 61 Middelburg